Onze manier van werken:

In zes stappen naar de juiste kandidaat!

01

Profielschets

Koetsier Executive Search is gespecialiseerd in het traceren en op professionele wijze benaderen van personeel op directie, management en middel management niveau.

Hierin onderscheidt Koetsier Executive Search zich met een eigen aanpak, waarbij opleiding en ervaring van de kandidaten eerder een randvoorwaarde zijn dan uitgangspunt. Centraal staat de persoonlijkheid, de ambitie en het talent van de kandidaat. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan de mogelijke synergie tussen de vaardigheden van de kandidaat en die van de toekomstige collega’s.

02

Inventarisatie

Elke zoekopdracht start met een snel, maar gedegen voortraject. Via interviews wordt een bedrijfsanalyse gemaakt. Vervolgens vindt typering plaats van opdrachtgever (cultuur, structuur, strategie & marktpositie), functieomschrijving en functieprofiel. Naast de “bottom-line criteria” binnen het functieprofiel, wordt met name gekeken naar de karakterologische beschrijving van de gewenste kandidaat.

Het functieprofiel dient enerzijds als communicatiemiddel naar de opdrachtgever: het verzekeren van een juist begrip van de functie en functieomgeving en optimale afstemming tussen opdrachtgever en Koetsier Executive Search omtrent het profiel van de te zoeken kandidaat. Het functieprofiel dient anderzijds als communicatiemiddel tussen Koetsier Executive Search en de potentiële kandidaten.

03

Searchtraject

Middels de executive search methodiek identificeren en benaderen wij potentiële kandidaten middels een professioneel, discreet en adequaat zoekproces. Naast het gebruik van een ruime database (up-to-date met mogelijke kandidaten), een uitgebreid netwerk, diverse elektronische informatiebronnen zal verder een pro-actief zoekproces worden opgestart middels een directe en persoonlijke benadering. Mogelijke kandidaten worden door Koetsier Executive Search voorzien van relevante informatie omtrent de opdrachtgever (jaarverslag, functieprofiel, brochures en andere gewenste additionele informatie).

04

Inventarisatie van kandidaten

Middels persoonlijke interviews vindt beoordeling plaats of de potentiële kandidaten passen binnen het gestelde functieprofiel alsmede de organisatie. Gekwalificeerde, geschikte en geïnteresseerde kandidaten worden vervolgens voorgedragen bij de opdrachtgever. Kandidaten worden schriftelijk gepresenteerd middels een door de kandidaten zelf opgesteld Curriculum Vitae en een door Koetsier Executive Search opgesteld rapport. Het streven is altijd om binnen de periode (na goedkeuring van het functieprofiel) van vier tot zes weken de eerste mogelijke kandidaten bij de opdrachtgever te presenteren. Indien gewenst zijn wij aanwezig bij de eerste kennismakingsgesprekken.

05

Nazorg

Na benoeming van een kandidaat door de opdrachtgever nemen wij na drie, zes en twaalf maanden na aanstelling nogmaals contact op met zowel opdrachtgever als geplaatste kandidaat. Dit evaluatiegesprek dient ter bevestiging dat zowel opdrachtgever als kandidaat de juiste beslissing heeft genomen.

06

Garantie

Indien een door Koetsier Executive Search geplaatste kandidaat binnen een periode van twaalf maanden, na indiensttreding, de organisatie verlaat (op eigen verzoek of op verzoek van de opdrachtgever) dan zal Koetsier Executive Search een kosteloos nieuw searchtraject opstarten. Enige voorwaarde hierbij is dat, na gesprekken met de opdrachtgever, is vastgesteld dat de kandidaat niet voldeed aan de (vooraf) gestelde verwachtingen.